Visuomenės informavimas apie numatomą svečių namų Žalioji g. 17, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Žalioji g. 17, Vilnius, 0101/0031:194

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos, Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Viešbučių paskirties pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Vladas Misius, vladas.misius@gmail.com, +37068553344

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Žvėryno turtas“, Taikos g. 134-18, zverynas@inbox.ru, Vilnius. Tel. 8 698 35060

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Smolensko g. 10D-85, Vilnius, +37068553344, darbo dienomis 14-16val. (iš anksto susitarus telefonu)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
vladas.misius@gmail.com, pasiūlymus galima teikti iki spalio 31d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Smolensko g. 10D-85, Vilnius, spalio 31 d. 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-11-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą