Visuomenės informavimas apie numatomą svečių namų Žolyno g. 29 Vilniuje rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Žolyno g. 29, Vilnius; Kad.Nr.0101/0034:69

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Svečių namai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Mindaugas Žvinys, Mindaugas.Zvinys@gmail.com, 868790987

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Pagal sutikimą – D. B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Konstitucijos pr. 4A, 861454160, Pirmadieniais – Penktadieniais 9-12val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

2019-05-02, info.mzprojektai@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019-05-02 17:00, Vilnius, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus miesto savivaldybėje 244 kabinete.

Atsisiųsti priedą.

2019-06-13
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.