Visuomenės informavimas apie numatomą teritorijos prie Balžio ežero tvarkymo projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Balžio g. prie Balžio ežero paplūdimio, kad.nr. 0101/0003:546, Vilniaus m.k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Rekreacinė

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Kiti inžineriniai statiniai (medinis takas, medinė aikštelė, lieptas, kilnojamas nerūdijančio plieno pandusas)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
SĮ „Vilniaus planas“ Projekto vadovas Irena Čepukoitė, irena.cepukoite@vplanas.lt, tel. (8~5) 211 27 13

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, tel. (8~5) 211 21 36

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8~5) 211 27 13, pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 13val. iki 16val. 522 kab.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Raštu adresu: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el.paštu: info@vplanas.lt iki 2019-08-08, 17 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
2019-08-08 17:00 val., Konstitucijos pr. 3-244, Vilnius

Atsisiųsti priedą.

2019-10-02

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.