Visuomenės informavimas apie numatomą terminalų valdymo centro Vilniaus intermodalinio terminalo puspriekabių stovėjimo/skirstymo aikštelės Terminalo g. 8, Vilniuje, projektavimą

Statinio statybvietės adresas:

Vilnius, Terminalo g. 8, LT-02243

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirtis: Kita

Naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, Komercinės paskirties objektų teritorijos, Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; valstybinė žemė

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė paskirtis:

Kiti inžineriniai statiniai

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas UAB „Kelprojektas“, projekto vadovas Dainius Gečas

Pranešėjas projekto vadovas Martin Karpič el. paštas:  martin.karpic@kelprojektas.lt, mob. tel.: 8 698 53 686

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

AB „LTG Infra“, kodas 305202934, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el. p. LGinfrastruktura@litrail.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Savivaldybės puslapyje www.vilnius.lt, arba el. paštu: martin.karpic@kelprojektas.lt darbo laikas: Pir.-Ket. 07:00-11:00 ir 11:45-16:00, Pen. 07:00-11:00 ir 11:45-14:45

Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų el. paštu teikti iki viešojo susirinkimo dienos (2021 06 29) el. p.: martin.karpic@kelprojektas.lt

Viešo susirinkimo adresas ir laikas:

2021 06 29 15:00 viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, per MS Teams programą

Nuoroda: shorturl.at/sFOP0

 

Atsisiųsti priedą.

2021-07-19
Po viešo svarstymo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą