Visuomenės informavimas apie numatomą Tilžės gatvės atkarpos (skl. kad.Nr. 0101/01367:3507 ir kad Nr. 0101/0167:2874), Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Tilžės gatvės atkarpa (kad.Nr.0101/01367:3507 ir kad. Nr.0101/0167:2874), Vilniuje

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos (gatvė)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Gatvita“, Erlandas Jurgelevičius, [email protected], tel.: 8 675 20342

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Puiki investicija“, Antano Tumėno g. 4-18, Vilnius, [email protected], tel.: +37062090906

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Gatvita“, patalpose Žemaitės g. 21-506, Vilnius iš anksto susitarus tel.: 8 675 20342 ir savivaldybės internetiniame puslapyje (www.vilnius.lt).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el.paštu.: [email protected] iki 2021-04-29 16:30 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl ekstremalios situacijos apribojimų projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu

Transliacijos nuoroda: https://meet.google.com/wki-pjsb-owx

2021-04-29 d. 16:30 val.

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-06-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.