Visuomenės informavimas apie numatomą trijų blokuotų sandėlių, Vilniuje, Liepkalnio g. 151E, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Liepkalnio g. 151E, Vilnius. Sklypo kad. Nr. 0101/0159:550

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sandėliavimo

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Architektė Giedrė Stankevičienė, el.p.: info@vakaruarchitektura.lt, tel. Nr. +37065250976

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V. K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Tekliūnų g. 15, Vilnius, +37065250976, iš anksto susitarus.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2020-07-16 paštu adresu Minijos g. 42-3a, Klaipėda, UAB „Vakarų architektūra“ arba elektroniniu paštu info@vakaruarchitektura.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešo susirinkimo laikas: 2020 m. liepos 16 d., 16:00 val.

Viešas susirinkimas vyks videotransliacijos būdu:

https://us04web.zoom.us/j/4529529120?pwd=aUlqRVNWRUUvdGhHdXozV2Vpb1ZyZz09

ID: 452 952 9120

Password: 8qEjid

 

Atsisiųsti priedą.

2020-08-14
Po viešo svarstymo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta
Atsisiųsti priedą