Visuomenės informavimas apie numatomą trijų blokuotų vienbučių gyvenamųjų namų (skl. kad. Nr. 0101/0171:272), Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:  0101/0171:272

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Trys blokuoti gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Sagela“, Lina Gasiliūnaitė, linaarch@gmail.com, tel.865527195

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): R.V.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Konstitucijos pr.9-66, Vilnius, 10.00-16.00 val. darbo dienomis, tel.865527195.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki   2021-03-23, 16.00 val., elektroniniu paštu linaarch@gmail.com.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu  2021-03-23, 17.00 val.

Susirinkimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/9126132940

 

Atsisiųsti priedą.