Visuomenės informavimas apie numatomą trijų vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų (6.1) ir dvibučio gyvenamojo namo (6.2) Tarandės k. (Skl. Kad. Nr. 0101/0171:272), Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:  

0101/0171:272

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai, gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Lina Gasiliūnaitė, linaarch@gmail.com, tel.865527195

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

R.V.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Konstitucijos pr.9-66, 10.00-16.00 val. darbo dienomis.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki   2020-11-12, 16.00 val., elektroniniu paštu linaarch@gmail.com.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu  2020-11-12, 17.00 val.

Susirinkimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/72721450009

Prisijungimo prie susirinkimo slaptažodis: 123

 

Atsisiųsti priedą.