Visuomenės informavimas apie numatomą ūkinio pastato paskirties keitimo į vienbutį gyvenamąjį namą, Balsių Sodų 1-oji g. 132, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Balsių Sodų 1-oji g. 132, 0101/0127:131

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio. Žemės sklypo naudojimo būdas: Mėgėjų sodo žemės sklypai

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama- Ūkinis pastatas (unikalus Nr.4400-5644-5886), būsima- gyvenamas pastatas, vienbutis

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Karol Kozlovski / 865544040 / info2kprojektai@gmail.com

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

K.K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

A.Vivulskio 23, Vilnius 865544040/ 9:00- 17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

info2kprojektai@gmail.com / 2021.09.17

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Nuotoliniu būdu:  https://us05web.zoom.us/j/82417506268?pwd=U0FweDZvcFdYVGFyenJOZmhwWEsydz09

2021.09.17 / 17:00

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-08-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.