Visuomenės informavimas apie numatomą ūkinio pastato paskirties keitimo į vienbutį gyvenąmąjį namą su kūrybinėmis dirbtuvėmis Daukšos g. 3A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

M Daukšos g. 3, Vilnius sklypo Kad nr. : 0101/0058:178

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama paskirtis – Gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastatas – Ūkinis pastatas M. Daukšos g. 3A, būsima paskirtis – Vienbutis gyvenamasis namas su kūrybinėmis dirbtuvėmis.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros projektai“, įm. kodas 120920263, buveinės adresas Polocko g. 4-101, LT-01204, Vilnius, direktorė Agnė Čepulėnaitė

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Architektūros projektai“, įm. kodas 120920263, buveinės adresas Polocko g. 4-101, LT-01204, Vilnius, direktorė Agnė Čepulėnaitė. Tel  + 370 671 66001, [email protected]

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas +37067166001, 13:00 iki 16:00 val. Iki 2021-03-30

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-03-30-, 16:00 val., el. paštu: [email protected], tel: +370 671 66001

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl „ŪKINIO PASTATO 7I/1p PASKIRTIES KEITIMO Į VIENBUTĮ GYVENĄMĄJĮ NAMĄ SU KŪRYBINĖMIS DIRBTUVĖMIS. DAUKŠOS G. 3A, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS“

Data, 2021-03-30 d, laikas 17:00 val.

 

Prisijungti prie   meet.google.com/noy-wepg-uem

 

Atsisiųsti priedą.