Visuomenės informavimas apie numatomą Utenos gatvės atkarpos nuo Linkmenų gatvės iki ir ties žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0022:330) riba, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Statinio statybvietės adresas: Utenos g., Vilnius

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 0101/0022:330.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos: gatvės

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „SRP Projektas“, Projekto vadovas, Valentas Butkus, el. p. valentas.butkus@srp.lt, Mob.: 8 634 89363.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius; el. p. savivaldybe@vilnius.lt,  Tel. Nr. +370 5 2112000.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „SRP Projektas“, Savanorių pr. 176C, 03154 Vilnius; Tel. Nr. +370 5 250 06 05. Darbo dienomis: 8:00 – 17:00.

 

Taip pat susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – VMSA) interneto svetainėje www.vilnius.lt

Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo VMSA interneto svetainėje paskelbimo dienos.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu: info@srp.lt, iki 2021 m. rugpjūčio 16 d. imtinai.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projekto projektinių pasiūlymų viešasis svarstymas vyks elektroninėje komunikacijų erdvėje, tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu), suteikiant visuomenės atstovams viešai prieinamą transliaciją ir sudarant sąlygas transliacijos metu suinteresuotos visuomenės atstovams teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus, pateikiant prisijungimo prie transliacijos instrukcijas, darant ir išsaugant transliacijos garso ir vaizdo įrašą.  

 

Susirinkimo vieta. Nuoroda į viešo susirinkimo tiesioginę garso ir vaizdo transliaciją – https://bit.ly/2Uktuz0

Taip pat nuoroda bus skelbiama VMSA internetinėje svetainėje www.vilnius.lt

Susirinkimo data ir laikas: 2021 m. rugpjūčio 16 d., 17:00 val.

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-10-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.