Visuomenės informavimas apie numatomą V. Smakausko gatvės atkarpos nuo Pikutiškių gatvės iki ir sklype (kad. Nr. 0101/0171:901) VIlniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., V. Smakausko  g. atkarpa nuo Pikutiškių g. iki ir žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0171:901).

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
kita, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
susisiekimo komunikacijos – gatvė.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, el. p.: matriumas@gmail.com, tel. /faks. (8 5) 261 00 11, projekto vadovė Rita Mažeikaitė-Petraitienė, atestato Nr. A1550, tel. 8615 69141;

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5) 211 20 000.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
su rengiamo projekto projektiniais pasiūlymais galima susipažinti aukščiau nurodytu projektuotojo adresu darbo dienomis, 15.00-17.00 val., suderinus laiką telefonu iki viešo susirinkimo  pabaigos. Pasiūlymus Projektuotojui galima teikti  aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu;

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymus Projektuotojui galima teikti  aukščiau nurodytu el. paštu ir raštu iki viešojo susirinkimo pabaigos 2019 m. liepos 29 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas įvyks Vilniaus miesto savivaldybėje, 215 kab. (2 aukšte), Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 2019 m. liepos 29 d., 17:30 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-08-09
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą