Visuomenės informavimas apie numatomą V. Stašinsko gatvės atkarpos nuo S. Narutavičiaus g. iki J. Juškytės g. žemės skl. kad. Nr. 0101/0063:897 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus m. sav.; Rokantiškių k., 0101/0063:897

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – Kita, būdas – Susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Paskirtis – Gatvės – keliai (8.2).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Globalus projektavimas“, Voitech Aškelovič, v.askelovic@gmail.com, +37067195367

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Rinvest“, Žirgų g. 19, Antežeriai, Vilniaus r., info@rinvest.lt, +370 612 76769

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Antežerių k., Žirgų g. 19, Vilniaus raj., +37067195367, laikas darbo dienomis iš anksto suderinus laiką telefonu.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu – Antežerių k., Žirgų g. 19, Vilniaus raj.;

Paštu – Antežerių k., Žirgų g. 19, Vilniaus raj.;

Elektroniniu paštu – v.askelovic@gmail.com.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3-242 Vilnius. 2019-12-11, 17:00

 

Atsisiųsti priedą.

2020-01-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.