Visuomenės informavimas apie numatomą V. Stašinsko gatvės atkarpos nuo S. Narutavičiaus g. iki J. Juškytės g. žemės skl. kad. Nr. 0101/0063:897 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus m. sav.; Rokantiškių k., 0101/0063:897

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – Kita, būdas – Susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Paskirtis – Gatvės – keliai (8.2).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Globalus projektavimas“, Voitech Aškelovič, [email protected], +37067195367

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Rinvest“, Žirgų g. 19, Antežeriai, Vilniaus r., [email protected], +370 612 76769

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Antežerių k., Žirgų g. 19, Vilniaus raj., +37067195367, laikas darbo dienomis iš anksto suderinus laiką telefonu.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu – Antežerių k., Žirgų g. 19, Vilniaus raj.;

Paštu – Antežerių k., Žirgų g. 19, Vilniaus raj.;

Elektroniniu paštu – [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3-242 Vilnius. 2019-12-11, 17:00

 

Atsisiųsti priedą.

2020-01-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.