Visuomenės informavimas apie numatomą vaikų darželio Dundulio g. 1a Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Dundulio g. 1a, Vilnius, kad.Nr. 0101/0131:835

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – Kita, Būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos,

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Vaikų darželis – Ikimokyklinio ugdymo mokyklų

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Elmarsa“, Kauno g. 16-306, Vilnius, Architektas Linas Mackevičius, linas@elmarsa.eu; 8-65062705.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

VŠĮ „Balsių darželis“ į.k. 302593755, Vilkynės g. 40, Vilnius, info@balsiudarzelis.lt; 8-655 44626

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kauno g. 16-306, Vilnius, MB Elmarsa; 865062705, Susipažinimo terminas iki 2019-04-08, 12:00 – 17:00,

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu: Kauno g. 16-306, Vilnius, MB Elmara, iki 2019-04-08;

El.Paštu: info@elmarsa.eu, iki 2019-04-08;

Atvykus: MB Elmarsa, Kauno g. 16-306, Vilnius, iki 2019-04-08, laikas 12:00-17:00;

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius, Konstitucijos pr. 3-216. 2019-04-09, 17:00

Atsisiųsti priedą.