Visuomenės informavimas apie numatomą vaikų darželio Santariškių g. 57C, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Santariškių g. 57C, Vilniaus m., Žemės sklypo kadastro Nr. 0101/0005:482

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – mokslo, vaikų darželis

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Deimantas Čekanauskas d.cekanauskas@gmail.com +370 650 50125

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „MD LT“ J. Balčikonio g. 3, Vilnius, vygis01@gmail.com, tel.: +370 641 51255

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

A. Goštauto 8-242, Vilnius

+370 650 50 125

darbo dienomis 9.00 – 17.00 val. (iš anksto telefonu suderinus konkretų laiką)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-05-06, 17 val. elektroninio pašto adresu: d.cekanauskas@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020-05-06, 17 val.

Viešas susirinkimas vyks videotransliacijos būdu. Susirinkimas pasiekiamas nuoroda:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMld-CrqzosGtPpVsyHop1-OTJVtRerbq3K

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D modelis https://arcg.is/0LPTiX0