Visuomenės informavimas apie numatomą vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų sodininkų bendrijoje „Beržynas“, Vilniuje ir Vilniaus rajone, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vanaginės Sodų 4-oji g., Vanaginės Sodų 5-oji g., Vilnius

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB “Infrastruktūros inžinerija”. Projekto vadovas Renaldas Aleksandravičius, el. paštas renaldas@225.lt, tel. +370 699 15225.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vilniaus vandenys“, Spaudos g. 8, Vilnius, info@vv.lt, 861385597

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB “Infrastruktūros inžinerija”; Gerosios Vilties g. 38, Vilnius; Tel.: +370 618 16469. Darbo dienomis 7.00 – 15.45 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2021-03-08

Pašto adresas korespondencijai: UAB “Infrastruktūros inžinerija“ Gerosios Vilties g. 38, LT-0343, Vilnius; ar elektroniniu paštu: jaroslav100@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl karantino apribojimų, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. kovo 08 d., 17:00 val. Transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTFkOTg0ZWUtNjkyZS00MmFiLTg2ZmYtOGFjZmQxZjgyOGQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2285a566d3-9803-4fca-8c8d-4ac523a70dcd%22%2c%22Oid%22%3a%2240cabb58-660f-4a03-96f5-1884252717e5%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

2021-03-24

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.