Visuomenės informavimas apie numatomą vandentiekio tinklų Keramikų g. 6, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Keramikų g. 6, Vilnius. Žemės sklypas nesuformuotas.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Vandentiekio tinklai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Pagal Indiv. veiklos pažymą Nr. 702548. Projekto vadovė Daiva Pavlova, el. paštas: projektavimas.pilune@gmail.com, tel. +370 60650527

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB „Vilniaus vandenys“, Spaudos g. 8, Vilnius, info@vv.lt, 861385597

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Ievos Labutytės g. 12-1, Vilnius; Tel.: +370 60650527; Darbo dienomis 10.00 – 14.00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Pasiūlymus galima teikti iki 2020-07-27

Pašto adresas korespondencijai: Daiva Pavlova, Ievos Labutytės g.12-1, Vilnius; arba elektroniniu paštu: projektavimas.pilune@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Dėl karantino apribojimų, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2020 m. liepos 27 d., 16:00 val.

Transl.nuoroda:  https://us04web.zoom.us/j/71526736320?pwd=R29hV3FnZFhBcnB2QVFGcmpDbHVWZz09

Slaptažodis: 6WM2R2

 

Atsisiųsti priedą.

2020-07-30
Po viešo svarstymo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta
Atsisiųsti priedą