Visuomenės informavimas apie numatomą vandenvietės ir vandenruošos statinių Rytų g. 36 Naujosios Vilnios sen., Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Rytų g. 36, Naujosios Vilnios sen., Vilniaus m. sav. Kad. Nr. 0101/0065:75

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kita,

Žemės sklypo naudojimo būdas – Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Nauja statyba:

 1. Kitos paskirties (vandenvietės technologijos) pastatas – ypatingas statinys.
 2. Nuotekų surinkimo tinklai – neypatingas statinys (paskirtis nuotekų šalinimo tinklai).
 3. Nuotekų slėginiai tinklai – nesudėtingas statinys (paskirtis nuotekų šalinimo tinklai).
 4. Paplavų skaidrintuvas – kitos paskirties inžinerinis statinys – Neypatingas statinys.
 5. Vandentiekio tinklas – neypatingas statinys (paskirtis – vandentiekio tinklai).
 6. Lietaus drenažo tinklai – neypatingas statinys (paskirtis nuotekų šalinimo tinklai)

Griaunama:

 1. Transformatorinė – pagalbinio ūkio paskirties neypatingas statinys 1300-2057-2060
 2. Transformatorinė – pagalbinio ūkio paskirties neypatingas statinys 1300-2057-2071

Rekonstruojama:

 1. Paskirstymo kamera – kitos paskirties neypatingas pastatas 1300-2057-2039
 2. Vandens pakėlimo stotis – Kitos paskirties neypatingas pastatas 1300-2057-2028
 3. Transformatorinė – pagalbinio ūkio paskirties neypatingas statinys 1300-2057-2058

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Sweco Lietuva“ Projekto vadovė – Genė  Umbrasaitė, gene.umbrasaitė@sweco.lt, Spaudos g. 6, Vilnius, tel. +370 685 29542

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vilniaus vandenys“ spaudos g. 8, Vilnius, [email protected], tel. 1889

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Spaudos g. 6 Vilnius, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val. Tel +370 622 09549

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti:

 • paštu UAB „Sweco Lietuva“ Spaudos g. 6 Vilnius iki 2019-05-27;
 • el paštu: [email protected] iki 2019-05-27.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks Naujosios Vilnios sen. patalpose, Gerovės g. 1 Vilnius, 2019-05-27, 18.00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-06-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.