Visuomenės informavimas apie numatomą vandenvietės ir vandenruošos statinių Rytų g. 36 Naujosios Vilnios sen., Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Rytų g. 36, Naujosios Vilnios sen., Vilniaus m. sav. Kad. Nr. 0101/0065:75

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kita,

Žemės sklypo naudojimo būdas – Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Nauja statyba:

 1. Kitos paskirties (vandenvietės technologijos) pastatas – ypatingas statinys.
 2. Nuotekų surinkimo tinklai – neypatingas statinys (paskirtis nuotekų šalinimo tinklai).
 3. Nuotekų slėginiai tinklai – nesudėtingas statinys (paskirtis nuotekų šalinimo tinklai).
 4. Paplavų skaidrintuvas – kitos paskirties inžinerinis statinys – Neypatingas statinys.
 5. Vandentiekio tinklas – neypatingas statinys (paskirtis – vandentiekio tinklai).
 6. Lietaus drenažo tinklai – neypatingas statinys (paskirtis nuotekų šalinimo tinklai)

Griaunama:

 1. Transformatorinė – pagalbinio ūkio paskirties neypatingas statinys 1300-2057-2060
 2. Transformatorinė – pagalbinio ūkio paskirties neypatingas statinys 1300-2057-2071

Rekonstruojama:

 1. Paskirstymo kamera – kitos paskirties neypatingas pastatas 1300-2057-2039
 2. Vandens pakėlimo stotis – Kitos paskirties neypatingas pastatas 1300-2057-2028
 3. Transformatorinė – pagalbinio ūkio paskirties neypatingas statinys 1300-2057-2058

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Sweco Lietuva“ Projekto vadovė – Genė  Umbrasaitė, gene.umbrasaitė@sweco.lt, Spaudos g. 6, Vilnius, tel. +370 685 29542

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vilniaus vandenys“ spaudos g. 8, Vilnius, info@vv.lt, tel. 1889

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Spaudos g. 6 Vilnius, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val. Tel +370 622 09549

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti:

 • paštu UAB „Sweco Lietuva“ Spaudos g. 6 Vilnius iki 2019-05-27;
 • el paštu: grazinskas@sweco.lt iki 2019-05-27.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks Naujosios Vilnios sen. patalpose, Gerovės g. 1 Vilnius, 2019-05-27, 18.00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-06-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.