Visuomenės informavimas apie numatomą veterinarijos gydyklos Tarandės g. 24A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Tarandės g. 24A, Vilniaus m.,

Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/ 0170:382

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gydymo paskirties pastatai- veterinarijos gydyklos(7.12)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Tautvydas Vileikis, tautvydas@ycl.lt, +37069918317

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB Tarandės gyvūnų namai,

Pikutiškių g. 9, Vilnius 14187.

Tel.:862625217, el. p.: tadasvenclova@gmail.com

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB YCL studijos patalpose adresu Smolensko g. 10D-8, LT-03234 Vilnius arba iki 2021 02 11 viešinama savivaldybės puslapyje: https://vilnius.lt numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas skiltyje

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Paštu: UAB YCL, Smolensko g. 10D-8, LT-03234 Vilnius

El. paštu: tautvydas@ycl.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Microsoft meet platformoje, 2021 02 11,  17:00 val. Nuoroda: https://meet.google.com/zcx-yfax-ioc

 

Atsisiųsti priedą.

2021-03-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.