Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamo namo Kazimiero Jelskio g. 15, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kazimiero Jelskio g. 15, Vilnius, (skl. kad. nr. 0101/0051:152)

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamos paskirties (vieno buto) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Devyni architektai“, Arūnas Skrolis, el.p. [email protected] tel. 869881941

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

S.S.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kareivių g. 19-176, Vilnius, tel. 869881941, 12.00-15.00 val. darbo dienomis

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti el. paštu  [email protected] iki 2020-03-17

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020-03-18, 17:00 val. Konstitucijos pr. 3, 215 salė.

Dėl karantino apribojimų susijusių su projektų viešinimu 2020 kovo 18 d. nuo 17 val. vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija https://join.skype.com/gsCSmxXbF2IK

Atsisiųsti priedą.

 

2020-04-01

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.