Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamo namo Varėnos g. 10 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

adr.: Varėnos g. 10 Vilniaus m., skl.kad.Nr.: 0101/0071:437.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita; naudojimo būdas: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esamo (griaunamo) pastato paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto)

Projektuojamo pastato paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Architektas Vytautas Avietynas,  v.avietynas@gmail.com, 8-631-62802. UAB „TVYRO  ORE“

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas: V. P.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Adr: Manufaktūrų g. 6-203, Vilnius, tel.: 8-631-62802.

Iki 2019-11-12, darbo dienomis 9:00-17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-11-12 elektroniniu paštu: v.avietynas@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Adresas: Konstitucijos pr. 3 – 215 kab., Vilnius,

š.m. lapkričio mėn. 12 d., 17:00-18:00

Atsisiųsti priedą.

2020-01-06

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.