Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Alytaus g. 11 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vilniaus m.sav., Alytaus g.11  (žemės kadastro Nr.0101/0071:209)

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės skl. Naudojimo būdas – Gyvenamosios teritorijos;

žemės skl. naud. pobūdis- Mažaaukščių gyv. namų statyba.

 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Vienbučio gyvenamojo namo (un.Nr.1092-6000-1014) rekonstravimo projektas.

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Proj.vad. Sigita Štaudė (at.Nr. 2063) el.paštas: [email protected]; tel 869812012

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.L.

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Alytaus g. 11, tel.Nr. 864092166; 869812012; [email protected]

iki 2020-01-09 nuo 17.30val.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.p.: [email protected]

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Konstitucijos pr. 3, 242 kabinetas, Vilnius,  2020-01-10, laikas 17.05

Atsisiųsti priedą.

2020-01-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.