Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Antakalnio g. 13 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Antakalnio g. 13, Žemės sklypo Kad. nr. 0101/0045:47

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita; Gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Performa“, K.Kalinausko g. 24, Vilnius, kontaktinis asmuo Donatas Dabulskis, tel. nr.:
+37067707736, el. paštas:
donatasperforma@gmail.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
V. S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Performa“, K.Kalinausko g. 24, Vilnius,

tel. nr.:
+37067707736,

Darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 17.00 val., iki 2019-03-04.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikti pasiūlymus galima el. paštu donatasperforma@gmail.com iki 2019-03-04 ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas vyks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose,  215 kab. Konstitucijos pr. 3, Vilnius, susirinkimo pradžia – 2019-03-04, 17:00 val

Atsisiųsti priedą.

 

2019-04-02
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.