Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Babinių sodų 12-oji g. 21 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Babinių Sodų 12-oji g. 21, Vilnius, kad. Nr. 0101/0148:90

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

žemės ūkio, mėgėjų sodo žemės sklypai

 

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

esama: kita (sodų), numatoma: gyvenamoji (vieno buto)  pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Dainius Kitovas, UAB „Kitos pusės projektai“, Vilnius, Žemaitės g. 26, el. paštas: dainius@kitapuse.com, tel. 8 688 03845

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

J. B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB „Kitos pusės projektai“ patalpose, Vilnius, Žemaitės g. 26, darbo dienomis nuo 12:30 iki 15:30 iki 2019-06-07 imtinai

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

raštu – UAB „Kitos pusės projektai“, Vilnius, Žemaitės g. 26; el. paštu – dainius@kitapuse.com.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Vilnius, Konstitucijos pr. 3-215 salė, 2019-06-07, 16:05 val.

 

Atsisiųsti priedą.