Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Balandžių g. 19 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Balandžių g. 19, Vilnius, unik. nr. 4400-0165-4804

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – kita, būdas – gyvenamosios teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (vieno buto pastatai) ir pagalbinio ūkio.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Zigmas Aleksandravičius, 8-616 13706, zigmas.aleksandravicius@gmail.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

I.A.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Konstitucijos pr. 9, iš anksto suderinus telefonu 8-60407378

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El paštu ignas@photonet.lt, iki 2019 09 20.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3 215 salėje, 2019 09 20, 17:00.

Atsisiųsti priedą.

2019-10-11

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.