Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Bebrų g. 14, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Bebrų g. 14, Vilnius. Žemės skl. kad. nr. 0101/0031:472 Vilniaus m.k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis:
kita. Naudojimo būdas:
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Architektas Darius Meškauskas, el.p. darius.meskauskas@architectum.eu; mob. tel. 869928555

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
A. B.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto galima L. Giros g. 52, Vilniaus m. sav., LT-06325, mob. tel. +370 699 28555, darius.meskauskas@architectum.eu darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 (susirinkimo laiką pageidautina derinti) ir www.vilnius.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2018 m. lapkričio 5d. L. Giros g. 52, Vilniaus m. sav., LT-06325.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas vyks 2018 m. lapkričio 6 d., 17:30 val., Konstitucijos pr. 3, 2a., 215kab, LT-09601, Vilniuje.

Atsisiųsti priedą.

2018-11-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą