Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Bebrų g. 14, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Bebrų g. 14, Vilniaus m. sav Sklypo kad. Nr.0101/0031:266 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Architektas Darius Meškauskas, el.p. darius.meskauskas@architectum.eu; mob. tel. 869928555

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
A.B

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Su parengtais projektiniais pasiūlymais galima susipažinti iki 2018-03-19 www.vilnius.lt ir susisiekus mob. tel. 869928555 darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2018-03-19 el.p.: darius.meskauskas@architectum.eu

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas vyks 2018 m. kovo 20 d., 17:30 val., Konstitucijos pr. 3, 2a. (prie 216 kab.) LT-09601, Vilniuje.

2018-03-28

Gautas pareiškėjo prašymas prašymo nenagrinėti .