Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo, Bebrų g. 8, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

BEBRŲ G. 8, VILNIUS KAD. NR. 0101/0031:71

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

GYVENAMOSIOS TERITORIJOS – MAŽIAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MINDAUGAS RAIŠUTIS, mindaugas@uparchitektai.lt ; tel. +37061541646.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

P. K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS GALIMA SUSIPAŽINTI DARBO DIENOMIS  NUO 10 IKI 17 VAL. (ATVYKIMO LAIKĄ DERINTI TELEFONU IŠ ANKSTO), ADRESU:

SMOLENSKO G. 5, VILNIUS. TEL. +37061541646.

TAIP PAT INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ SKELBIAMA https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI VISUOMENĖS ATSTOVAI GALI TEIKTI RAŠTU AUKŠČIAU NURODYTU ADRESU IKI VIEŠOJO SUSIRINKIMO PABAIGOS.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

VIEŠASIS SUSIRINKIMAS ĮVYKS 2021-03-26 18:00 VAL. NUOTOLINIU BŪDU;                                                                                                                                                                                  KONFERENCIJOS NUORODA: https://us04web.zoom.us/j/3753765227?pwd=dXNteVBFRjI5aTNsZmUrLzFhK1R0UT09 KONFERENCIJOS ID: 375 376 5227; KONFERENCIJOS KODAS QE26W1;

DETALI PRISIJUNGIMO INSTRUKCIJA: HTTPS://SUPPORT.ZOOM.US/HC/EN-US/ARTICLES/201362193-JOINING-A-MEETING.

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-05-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.