Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Bendorių g. 1, Vilniuje, projektavimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Bendorių g. 1. Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0171:543

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita:
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Vienbutis gyvenamasis namas (6.1)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Laimutė Pelanytė
email: laima.archiprojektai@gmail.com

 tel. 8 680 20 165

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Visos reklamos paslaugos“ , Gabijos g. 42 – 76, Vilnius
 email: visosreklamospaslaugos@gmail.com
 t. 8 699 99 780

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kalvarijų g. 124 kab. 14,  Vilnius
 Darbo dienomis nuo 13:00 iki 17:30, prieš tai susitarus tel. 8 680 20 165

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti telefonu: 8 680 20 165 arba emailu: laima.archiprojektai@gmail.com
 iki 2018-03-14, 16:00.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas įvyks 2018-02-14, 17:00.

 Vilniaus m. savivaldybės pastate, esančiame adresu Konstitucijos pr. 3, kab. 216

Atsisiųsti priedą.

2018-03-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.