Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Birutės g. 2E Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Birutės g. 2E, Vilnius,  Kad. Nr. 0101/0053:735

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
MB „Kazicko architektūros studija“, Arūnas Kazickas, info@kazickas.lt tel. 861464207

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
P.V.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Krivių g. 10 (UMI), Vilnius, tel. 861464207 darbo dienomis nuo 11.00 iki 17.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El. p. info@kazickas.lt iki 2019 03 04

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Krivių g. 10 (UMI), Vilnius, 2019 03 04 17.00-18.00 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-03-18
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.