Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Birutės g. 2E, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Birutės g. 2E, skl. kad. Nr. 0101/0053:735

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Sklypo naudojimo paskirtis: kita

Sklypo naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamasis vieno buto pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „A2 Design“, PV Maksimas Zacharovas, maksimas@zacharovas.lt, 8 606 97187

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
P. V.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
A. Jakšto g. 9-344, Vilnius, darbo dienomis, 15:00-19:00 val., iš anksto suderintu laiku, tel. 8 606 97187

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2018-04-27 17:00 raštu: A. Jakšto g. 9-344, Vilnius, el. paštu: maksimas@zacharovas.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
A. Jakšto g. 9-344, Vilnius, 2018-04-27 17:00-18:00

Atsisiųsti priedą. 

2018-05-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.