Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Birutės g.37, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Birutės g.37, Vilnius

Kad.Nr. 0101-0031-0101

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita. Gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
architektė Rūta Kijauskaitė – Cikanavičė

el.paštas:
info@r2a.lt

Tel. Nr. +370 687 19927

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
F.Z.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Birutės g. 37,  Vilnius. Darbo dienomis nuo 16:00 iki 18:00 laiką suderinus iš anksto telefonu Nr. + 370 687 19927

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: info@r2a.lt iki 2018.09.07 17:00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3, Vilnius. salė Nr. 215,  2018-09-07, 17:30

Atsisiųsti priedą.

2018-10-29

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.