Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Birutės g.18D, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Birutės g.18D,
Skl.kad.Nr. 0101/0053:34

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Gyvenamosios teritorijos. Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Gintautas Šveikauskas, el.p.:
g.sveikas@gmail.com,
mob.tel.: 869883653

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
AJ

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kauno g.36-301, Vilnius,
mob.tel.: 869883653
9.00-17.00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.p.: g.sveikas@gmail.com,
mob.tel.: 869883653

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Kauno g.36-301, Vilnius,  2018-07-02   18.00val.

Atsisiųsti priedą. 

2018-07-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą