Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo B.Krivicko g. 20, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Broniaus Krivicko g. 20, Vilnius. Kad. Nr. 0101/0008-0502

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Gyvenamosios teritorijos. Mažaaukščių gyvenamųjų namų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Vienbutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Dalius Dainys, paryzius@paryzius.lt , +370 699 17511

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
J.S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Vilniaus g. 4, UAB „P.A.R.Y.Ž.I.U.S.“; +37069917511; iki 2018-06-08 18:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2018-06-08 18:00 val., el. paštu: paryzius@paryzius.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus g. 4, UAB „P.A.R.Y.Ž.I.U.S.“;  2018-06-08 18:00 val

Atsisiųsti priedą.

2018-07-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą