Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Bražuolės 26, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Bražuolės 26, Vilnius. 0101/0162:503

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Kasparas Kukarskas kasparas.kukarskas@gmail.com 861152252

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
R.M. 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Iš anksto paskambinus nurodytu telefonu, 861152252 nuo 8.30 iki 17.30 arba savivaldybės puslapyje www.Vilnius.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2018-05-22 elektroniu paštu: kasparas.kukarskas@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilnius, Konstitucijos pr. 3,  2 aukšto holas. 2018-05-22 17:30

Atsisiųsti priedą.

2018-06-26

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.