Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Butrimonių g. 15 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas:

Vilnius, Butrimonių g. 15 sklypo kad nr.: 0101/0071:352 Vilnius m.k.v.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama/ numatoma: viebutis gyvenamasis namas (6.1)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Architektas Šarūnas Šliužas

El. paštas: sliuzas.sarunas@gmail.com

Tel. Nr.: + 370-676-33318

 

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

Užsakovas: R.L.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima www.vilnius.lt puslapyje arba paskambinus nurodytu telefonu;

Architektas Šarūnas Šliužas

Tel. Nr.: + 370-676-33318

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos:

Adresas: Vilnius, Šeimyniškių g. 9-1

Architektas Šarūnas Šliužas

El. paštas: sliuzas.sarunas@gmail.com

Tel. Nr.: + 370-676-33318

 

Viešo susirinkimo adresas ir laikas:

2018 m. birželio 20 d., 17:00 val.  Vilnius, Konstitucijos pr. 3 – 215

Atsisiųsti priedą.