Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Butrimonių g. 20A, Vilniuje, projektavimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Butrimonių g. 20A,Vilnius, kad. nr. 0101/0071:588 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Vienbutis gyvenamasis namas

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Indrė Kabišiūtė indre@konceptas.com +37061042208

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

J.K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kalinausko g. 9a,Vilnius, studija@konceptas.com, +37061042208 09:00-17:00

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020 m. vasario 26 d. El. Paštu  indre@konceptas.com, +37061042208

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3,215 kabinetas, 2020 m. vasario 27 d. 17:30 valanda.

Atsisiųsti priedą.

2020-03-17

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.