Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Butrimonių g. 29, Vilniuje, projektavimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Butrimonių g. 29 (SKLYPO KAD. NR. 0101/0071:542)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
vienbutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Monika Ubartaitė, el.p.:
info@valtraksa, tel. 867277911

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Jelena Solovjova 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Vilnius, Kalvarijų g. 125-813, el.p.:
info@valtraksa, tel. 867277911, darbo dienomis, nuo 8 iki 17val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui raštu arba elektroniniu paštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilnius, Konstitucijos pr. 3 2018-01-04 17:00

Atsisiųsti priedą.

2018-01-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.