Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Daugų g. 23, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Daugų g. 23, kad. nr. 0101/ 0071:520

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Vytautas Rimkevičius, [email protected], 861155004

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
L. K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Šviesos g. 4D-2, 861155004, darbo dienomis 14-17 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti registruotu laišku arba elektroniniu paštu, Šviesos g. 4D-2, [email protected] iki 2018-07-19 17:00

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas vyks 2018-06-06 17val, Konstitucijos pr. 3, antro aukšto foje.

Atsisiųsti priedą. 

2018-10-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.