Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Daumanto g. 10, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Daumanto g. 10, Vilnius,  skl. Kad. Nr. 0101/0101:1148

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita

 Naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (vieno buto)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Žydrūnė Dudėnė, e.p.:
zydrune@viaprojecta.lt, tel. nr:
868236310

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
K.D.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Lukiškių g. 3-409, Vilnius. Tel:
868236310;

 Susipažinti galima iki 2018-06-19

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikti pasiūlymus galima iki 2018-06-19 raštu, nurodytu el.paštu:
zydrune@viaprojecta.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas vyks 2018-06-19 d. 17 val. Lukiškių g. 3-409, Vilnius

Atsisiųsti priedą. 

2018-07-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.