Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Dunojaus g. 14B, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Dunojaus g.14B, Vilnius. Vilniaus senamiesčio (u.k.16073) apsaugos pozonis. Sklypo kad. Nr. 0101\0072:361.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo naudojimo būdas:vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Vienbutis gyvenamasis namas.

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Eglė Prunskienė, el.p. egleprunskiene.prusta@gmail.com tel.868526024.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

D.P.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Obelų g.11, Vilnius. Tel. 868526024.  2021-02-09-2021-02-25.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-02-25 dienos.

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-02- 25 d. 17 val, meet google programoje vaizdo konferencijos formatu

Susirinkimo nuoroda spausti apačioje

 

https://meet.google.com/emg-bgfw-xdx

 

Atsisiųsti priedą.

2021-03-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.