Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Dunojaus g. 34, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Dunojaus g. 34, Vilnius, sklypo kad.Nr.0101/0072:74

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis- Kita; naudojimo būdas –

Vienbučių ir dvibučių gyvenamosios teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Projektuojamas gyvenamasis namas – vienbutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vitalijus Falevičius, V. Kudirkos g.4-1, Vilnius,  Tel. +370 676 32767, El. paštas: vitalijus@rstudio.lt. Informaciją apie projektą teikia Vitalijus Falevičius

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

P.A.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vitalijus Falevičius, V. Kudirkos g. 4-1, Vilnius,  Tel. +370 676 32767 Laikas: kasdien 9-17.00val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Vitalijus Falevičius, V. Kudirkos g.4, Vilnius,  Tel. +370 676 32767, El. paštas: vitalijus@rstudio.lt. Su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti kiekviena diena nuo 9-17.00val. ir/ar teikti pasiūlymus projektuotojui raštu, el. paštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas įvyks  2020 m. rugpjūčio mėn. 31 d. 17.00 val. nuotoliniu būdu:

 

https://us04web.zoom.us/j/78126287476?pwd=NVdyN00reEw5SlFnQmxWdiszb1RMQT09

Meeting ID: 781 2628 7476

Passcode: G0uCsQ

 

Atsisiųsti priedą.