Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Džiaugsmo g. 54C, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Džiaugsmo g. 54C, Vilnius. Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0157:458

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Projektuojamas statinys – Vienbutis gyvenamasis namas. Statinio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Arsva“ projekto vadovas, architektas Vaidotas Tinteris, e.p. arsva.uab@gmail.com, tel. +370 687 45942.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
D. T.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Muitinės g. 39-4, Vilnius, UAB „Arsva“, tel. +37052651023, nuo 10 iki 18 val. Taip pat ir interneto svetainėje www.vilnius.lt .

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Elektroniniu paštu arsva.uab@gmail.com iki 2018 m. birželio 27 d. 17:30.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Muitinės g. 39-4, LT-03113 Vilnius, Projektuotojų biuro patalpose, 2018 m.  birželio 27 d., 17:30 val.

Atsisiųsti priedą. 

2018-07-11

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą