Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Dzūkų g. 99 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Dzūkų g. 99, Vilnius, ž.s.Kad.Nr. 0101/0071:561

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
ž.s. pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
ž.s. naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo,
galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir
telefono numeris
Indrė Dubovskytė, el.pašto adresas: indre@a-i.lt, Tel.Nr. 861550001

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
E. R.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Adresas: P. Lukšio g. 32, Vilnius. Tel.Nr.: 861550001. Laikas: 9:00-18:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali
teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Teikti pasiūlymus projektuotojui galima el.paštu: indre@a-i.lt iki 2019-09-11

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Viešasis susirinkimas įvyks 2019-09-11 18:00 val. Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Vilnius,
Konstitucijos pr. 3, 215 kab.

Atsisiųsti priedą.

2019-09-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.