Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Filaretų g.6, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Filaretų g.6. Žemės sklypo kadastro nr. 0101/0042:153

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis- kita , būdas- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Vienbutis gyvenamas namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Karol Kozlovski, info2kprojektai@gmail.com, 865544040

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
K.K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
A.Vivulskio 23, 865544040, 9:00-16:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
nfo2kprojektai@gmail.com, 865544040 iki 2018.10.31

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2018.10.31 // Konstitucijos pr.3, Vilnius, 215k , 17:00

Atsisiųsti priedą.

2018-11-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.