Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Meškeriotojų g. 25, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Meškeriotojų g. 25, Vilnius. Skl. kad. Nr. 0101/0011:203

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (vieno buto) namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Archihalė“ architektas Alvydas Šeibokas kontaktinis asmuo Vaida Cromley (vivaskaite@gmail.com, 8 650 62335)

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
N. B

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Archihalė“ patalpose Šv. Ignoto g. 5-273, tel. nr. 8 5 2124849 darbo dienomis  nuo 10.00 iki 17.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikti pasiūlymus galima paštu ir el. paštu vivaskaite@gmail.com, iki 2018-08-31  ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas numatomas 2018-08-31 Šv. Ignoto g. 5-273, 17.30 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-09-13

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą