Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Grendavės g. 85, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Vilnius, Grendavės g. 85 (skl. kad. nr.: 0101/0165:2396)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Kita. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (namai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Mantas Žvybas, zv.mantas@gmail.com, 8 615 47303

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
E. B., A. Mickevičiaus g. 7A, Vilnius, zv.mantas@gmail.com, 8 615 47303

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
A.Mickevičiaus g. 7A, Vilnius, 8 615 47303, darbo dienomis, 11-16 val, suderinus laiką telefonu

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Elektroniniu paštu: zv.mantas@gmail.com, iki 2021-11-02, 16:00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2021-11-02 nuo 16:00 val.
Nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/85196426194
Meeting ID: 851 9642 6194

Atsisiųsti priedą.