Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Gurių Sodų g. 80, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Gurių Sodų g. 80. Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0075:363

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės ūkio (sodų)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esamas naudojimo paskirtis -sodo pastatas; numatoma naudojimo paskirtis –vieno buto gyvenamasis pastatas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Emilis Acus el.p.:[email protected], mob.: 8 610 17510

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V.K.M. 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Polocko g. 14, mob. 8 610 17510 17:00-18:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-10-05 el.p.: [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

https://join.skype.com/Cbnc3QIilzqm2021-10-05  17:00-18:00 val.

 

Atsisiųsti priedą.