Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Gvazdikų g. 4, Vilniuje, projektavimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Gvazdikų g. 4, Vilnius, kad. Nr. 0101/0014:760

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis: žemės ūkio; naudojimo būdas: mėgėjų sodų žemės sklypas

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Vienbutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Ieva Leinartaitė-Gerliakienė, [email protected], 865543413

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Eventus Pro“, Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius, [email protected], 8 655 43413

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti iki 2018 02 28, raštu, siunčiant adresu UAB „Eventus Pro“, Tauro g. 12, LT-01114 Vilnius arba e-paštu: [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 2018-02-28 17.00 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-05-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.