Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Gvazdikų g. 4, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Gvazdikų g. 4, Vilnius, kad. Nr. 0101/0014:760

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Naudojimo paskirtis:
žemės ūkio;

Naudojimo būdas:
Mėgėjų sodo žemės sklypai;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Vienbutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB Eventus Pro PV Ieva Leinartaitė-Gerliakienė, ieva.leinartaite@eventuspro.lt, +370 655 43413

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB Eventus Pro, Tauro g. 12, Vilnius, ieva.leinartaite@eventuspro.lt, +370 655 43413

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB Eventus Pro, Tauro g. 12, Vilnius, ieva.leinartaite@eventuspro.lt, +370 655 43413 9:00 – 17:00 val. konkretų laiką suderinus telefonu;

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti raštu (e-paštu) iki 2018 12 10

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Susirinkimas įvyks 2018 12 10 17:00 UAB Eventus Pro patalpose Tauro g. 12, Vilniuje

Atsisiųsti priedą.